ENJEKSİYON

ENJEKSİYON

Poliüretanenjeksiyon sistemi,

tek kompenentli  çözücü içermeyen  poliüretan  su sızıntıların oluştuğu betonda  boşluklara ve kılcal çatlaklara   enjekte edilmesiyle uygulanan   sistemdir. 

Basınçlı makinalarla enjeksiyonu yapılan malzeme beton içinde sıkışır ve kısa süre içinde  prizlenir.

Betonu  ve içindeki donatıyı suyun olumsuz  etkilerinden korur.

BAŞLICA KULLANIM ALANLARI;

Tüm yapıların zemin betonlarında su girişlerinin önlenmesinde.

*Dışarıdan müdahale edilemeyen temel perde betonların izolasyonunda.

*Su depolarına dışarıdan sızan suların engellenmesinde.

*Yüksek katlı binalarda dışarıdan müdahale edilemeyecek hallerde içeriden uygulamada.

*Klasik izolasyon yapılamayacak taş duvar ve zeminlerde.

*Suyun geldiği yönden müdahale edilemeyecek durumda olan yatay ve dikey tüm

betonlarda.

Başa dön